Märta Kajsa Olofsdotter 1800-1855

Vart ska jag börja med denna historia?  Jag tar det från start så gott jag kan. Tack till Marianne ! för hon och jag slog våra kloka huvuden ihop om detta för några månader sen. Nu försöker jag mig på en renskrivning av alla de fakta vi lyckades samla ihop. Kan ju hända att jag kommer tillägga något senare om jag glömt något…

Torparen i Kullsta Per Nilsson 1756-1796 samt hans hustru Ingeborg Jonsdotter ingår äktenskap 1786-10-22 i Ragunda. Var denna Ingeborg är ifrån har jag inte klurat ut ännu. Tillsammans får de barnen Nils f. 1791 samt Jonas f.1794. Per Nilsson tillhörer en ur skaran av alla de som drunknar i den stora olyckan på Indalsälven 1796-06-21. Ingeborg blir änka med två små söner.

Ingeborg gifter om sig med Olof Håkansson f.1768 och tillsammans får de dottern Märta Kajsa född 1800-01-02 i Kullsta, Ragunda. Ingeborg hänvisas på flera ställen till död 1800 i de källor jag hittar så man kan anta att hon avlider i barnsäng då Märta Kajsa är född alldeles i början av året…

För att göra historien lite mera invecklad så gifter Olof Håkansson om sig 1801-11-15 i Ragunda med Karin Esbjörnsdotter f.1767-06-28, dotter till Esbjörn Månsson Frisk samt dennes hustru Brita Persdotter. Olof och Karin får dottern Ingeborg som föds 1803 men dör 1804, efter de inga fler barn funna.

Nu ska vi gå tillbaka till dottern Märta Kajsa f.1800 som inte får de så lätt i livet.  Står i en källa: “Lefde såsom ogift hemma hos föräldrarna, erhöll vårdad uppfostran och undervisning. Styfmodern var en god qvinna”. Nattvard första gången 1814 i Ragunda.

Endast drygt 16 år gammal gifter hon sig (1816-06-21) med den 5 år äldre bondesonen Per Olofsson f.1795-05-26 från Håsjö. Märta Kajsa var högst olycklig i detta äktenskap emedan mannen väl var ordentlig, men hårdsint.

Per och Märta Kajsa får 9 barn: Olof 1821-1822, Olof 1825, Karin 1827-1828, Karin 1829, Ingeborg Märta 1832, Jonas 1834-1834, Elsa 1835, Brita Stina 1838-1838 och Jonas 1839-1839.

Vi vet inte när men någonstans på vägen inleder Märta Kajsa ett “olovligt umgänge” med drängen Jonas West.

1842 Får Ingeborg tvillingarna Jonas Petter och Anna Brita. Här pekar det mesta på att det är Jonas West som är fadern.

Bonden Pehr Olofsson i Västeröfsjö. Denne som blef i början af November 1839 mördad af sin slägting, dåvarande Torparen Pehr Nilsson i samma by, på anstiftan om anmodan af Pehr Olofssons Hustru Märta Kajsa Olsdotter som lefde i olofligt och otuktigt umgänge med sin dräng Jonas Vest. Saken som genast efter mordet upptagen och behandlad vid flera Ting, blef då Pehr Nilsson nekar till mordet, och liket vaktade eftersökning, icke kunde igenfinnas, ställd på framtiden.

För ungefär 2ne år sedan (omkring 1851-1853)  påträffades den mördades  medhafde saker och på Landshöfdinge Embetets befallning ny skallgång anställdes denna sommar återfanns äfven skelettet, nära intill det ställe där sakerna först påträffades, att på en aflägsen trakt af Höglunda skogsområde.

Ny undersökning om mordet blef åter företagen vid Urtima Tingsrätt och då alla tre ofannämnda i mordet deltagit nu erkänt till brott äro de af samma Rätt till döden dömda, förblivande nu vidare handläggning af domen utaf Högsta domstolen. Pehr Olofsson hade vid mordet uppnått en ålder af 44 år 6 mån.” Finns att läsa i  Håsjö EI:1 (1850-1861)

Vad hände då med dessa tre?

Märta Kajsa dömdes 1840 vid urtima ting i Pålgård för otillbörligt förhållande med Wäst att erlägga 80 daler med 26 rd:r 32 sk:r. I saknad av tillgång skulle böterna avtjänas på länshäktet i Östersund på vatten och bröd i 12 dagar samt därefter uti Håsjö undergå enskild skrift och avläsning. Till Håsjö församlings kyrka skulle Kajsa plikta med 2 daler eller dem avtjäna med arbete till samma kyrka.

Märta Kajsa dömdes 1853 vid tinget i Pålgård att halshuggas. Hon benådades av Kung. Maj:t 1854 och straffet omvandlades till 28 dagar på vatten och bröd samt därefter till 10 års straffarbete.
Hon lämnade häktet i Östersund 29/3-1854 för transport till kvinnofängelset i Norrköping

Jonas dömdes 1840 vid urtima ting i Pålgård för otillbörligt förhållande med Kajsa att erlägga 40 daler med 13 rd:r a6 sk:r bankomynt. I saknad av tillgång skulle böterna avtjänas på länshäktet i Östersund på vatten och
bröd i 12 dagar samt därefter uti Håsjö undergå enskild skrift och avläsning. Till Håsjö församlings kyrka skulle Jonas plikta med 4 daler eller dem avtjäna med arbete till samma kyrka.

Jonas dömdes 1853 vid tinget i Pålgård att halshuggas. Jonas benådades av Kung.Maj:t 1854 och straffet omvandlades till 28 dagar på vatten och bröd samt därefter till 10 års straffarbete.
Han lämnade häktet i Östersund 29/3-1854 för transport till Långholmen. Jonas dör på Långholmen 1856.

Per Nirsa dömdes 1853 vid tinget i Pålgård att halshuggas. Han benådades av Kung.Maj:t 1854 och straffet omvandlades till 28 dagar på vatten och bröd samt därefter livstids straffarbete.
Han lämnade häktet i Östersund 29/3-1854 för transport till Varbegs fästning. Per Nirsa skall ha dött på Varbergs fästning den 28/11-1855

Tillbaka till Märta Kajsa igen. 10 qvarter 3 tum lång, Swart Hår, Blå Ögon har hon (så väldigt ovanligt att få veta detta om en person i släktträdet, men roligt.)

I Fångvårdsanstalten i Östersund DIIId:2 (1848-1854) Bild 970 / sid 86 ser man alla tre förövarna på samma sida. Klicka på bilden för att se närmare. Här visar jag endast Märta Kajsa.

Här syns klart och tydligt Märta Kajsas födelsdatum samt lite mer… Det var alltså här hon fick leva på vatten och bröd i 28 dagar. Hon lämnade häktet i Östersund 29/3-1854 för transport till kvinnofängelset i Norrköping.

Kriminalvårdsanstalten i Norrköping DIIId1:5 (1847-1854) Bild 1250 / sid 119 ser man följande bild som jag måste lägga som två st för att få plats. Även desa två är klickbara.

  

Här ser man på bild 2 att Märta Kajsa dör av vattusot i fängelset i Norrköping den 9 juni 1855 och begravdes d.13 juni 1855.

I Norrköpings spinnhus fångrulla (1814-1920) står ganska många fakta om Märta Kajsa, se nedan

Enka Märtha Cajsa Olofsdotter

Inrättning: Norrköpings Spinnhus
Personuppgifter: Född 1800 i Kulstad, Ragunda Socken Jemtlands Norra Fögderie och bosatt i Ragunda Socken Håsjö Capelsförsamling, Jemtlands Norra Fögderi för år 1853. Signalement: 10 qvarter 3 tum lång, Swart Hår, Blå Ögon. Ålder: 54 år.
Fånge nr: 4078
Nr, transport fånge:

Brott, straff m.m.

Domstol: För att hafva undergott 28 dagars fängelse vid watten och bröd. Dömd af Ragunda Härads Rätt den 25/8 1853 till lifvets förlust, mildradt enligt Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag.
Tidigare brott: För Dråp å mannen.
Orsak till ej verkställt straff:
Utdömt straff: Hållas till lifstidsarbete.
Datum, utdömt straff: 1854-02-03

Händelse inom häktet/fängelset

Medhavda persedlar: Medhade vid ankomst: Contant 1 R:dr 14 Skilling 2 r, 1 Klänning 24 Skilling, 1 Kjortel med Lif. 12 Skilling, 1 Wadmalströja 32 Skilling, 1 Förkläde 12 Skilling, 4 Halsdukar 28 Skilling, 2 Näsdukar 4 Skilling, 2 Lintyg 1 R:dr, 1 par Strumpor 16 Skilling, 1 par Känger 24 Skilling. A. S. Hård af Segerstad. Å detta fängelse förtjenta Arbetspremier 2 R:dr 34 Skilling. Summa 8 R:dr 8 Skilling 2 r. Attesteras A. S. Hård af Segerstad. Utkvitterade persedlar: Den 3/5 1854 Till begagnande 1 Kjortel med Lif 12 Skilling, 1 Halsduk 12 Skilling, 2 Näsdukar 4 Skilling, 1 par Strumpor 16 Skilling, 1 par Känger 24 Skilling. Å fängelset har af arbetspremierne Matvaror m. m. Uttagits 2 R:dr 27 Skilling 2 r. Balance BesparingsCassan påföres Contant 1 R:dr 21 Skilling. Till Swepning 2 Lintyg 1 R:dr. I förrådet befintlige. 1 Klänning 24 Skilling, 1 Wadmals Tröja 32 Skilling, 1 Förkläde 12 Skilling, 3 Halsdukar 16 Skilling. Summa 8 R:dr 8 Skilling 2 r. Attesteras A. S. Hård af Segerstad.

Frisläppt

Frisläppt: Död i Wattusot. Intygas O. W. Åberg. Fängel. Läk.
Datum: 1855-06-10
Antal underhållsdagar: 417
Anmärkning: Förpassad från Stockholms Länshäkte. Född den 2 Januarii. Mannen Hemmansegare. Vid ankomsten frisk men mindre arbetsför Intygas O. W. Åberg.
Källa: Landsarkivet i Vadstena DIIIa1:9

 

4 comments for “Märta Kajsa Olofsdotter 1800-1855

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *